Jak rozmawiać z dzieckiem po powrocie do domu?

1. Rozpocznij rozmowę od zapewnienia o swojej miłości i o tym, że rozmawiasz z nim dlatego, że się o niego martwisz

2. Nie zaczynaj rozmowy kiedy nastolatek jest pod wpływem alkoholu, narkotyków, silnych emocji lub jest agresywne – nie ma wtedy trzeźwego osądu sytuacji.

3. Nie zaczynaj rozmowy kiedy nastolatek źle się czuje, jest rozdrażnione, po jakimś dużym stresie (klasówka, zła ocena itp.).

4. Postaraj się aby w rozmowie uczestniczył współmałżonek – rozmowa ma dotyczyć spraw rodziny, a umowy powinny być respektowane przez wszystkich jej członków.

5. Znajdź spokojne miejsce i spokojny czas , aby nic Wam nie przeszkadzało (wyłącz telefon i telewizor). W rozmowie nie powinno także uczestniczyć rodzeństwo nastolatka.

6. Podaj podstawy, na których opierasz przypuszczenie lub przedstaw dowody, że nastolatek może potrzebować pomocy (np. ucieka z domu, wraca pod wpływem alkoholu lub narkotyków).

7. W prowadzonej rozmowie ważne jest przestrzeganie pewnych zasad: 
    a. w danym momencie mówi tylko jedna osoba,
    b. nie można podnosić głosu, używać lekceważących lub obraźliwych słów i wyzwisk,
    c. uważnie wysłuchaj tego, co nastolatek ma do powiedzenia i czego oczekuje. Zastanów się, na które z jego propozycji możesz się zgodzić. 

8. Powstrzymaj się z oceną i krytyką postępowania nastolatka, ale dokładnie wyjaśnij, jakich przywilejów i przyjemności będzie pozbawiony do czasu rozwiązania problemu. Powiedz w jaki sposób skontrolujesz to, czy wywiązuje się z umowy oraz jaki będzie tryb przywracania utraconych przywilejów.

9. Ustalcie co się będzie działo w razie złamania warunków umowy.

10. Na zakończenie rozmowy pożądane byłoby ustalenie i podpisanie kontraktu zobowiązującego nastolatka do powstrzymania się od danego zachowania, określającego konsekwencje związane z naruszeniem tych zobowiązań oraz wskazaniem nagród i wzmocnień za utrzymanie pozytywnego zachowania.

11. Porozmawiajcie o tym, w jaki sposób możecie wspierać nastolatka. Jeżeli określone sytuacje zewnętrzne mają wpływać na nasilenie jego negatywnych zachowania, zastanówcie się wspólnie, jak można sobie z nimi poradzić.